3D

3D

Perforering, valsing, tilpasning av forskjellige festesystemer gir ubegrensede designmuligheter. Ved å kombinere tekniske muligheter med et bredt spekter av overflatefarger og mønstre, er det mulig å skape en romlig, langvarig fasade.